<MERAK EDİLEN İSLAMİ KONULAR-2>
ballarbalinibuldum2 2 Takipçi | 0 Takip

:CİN VE ŞEYTAN:

2011-11-21 17:00:00:CİN VE ŞEYTAN:


CİN (CİNN): Allah'ın(c.c) ateşten ve havadan yarattığı gözle görünmeyen
yaratık.

Cinler ulvi(yüce,değerli) müslüman cinler ve sufli(bayağı,değersiz) gayri müslüm cinler olmak üzere iki kısma ayrılırlar.Müslüman olanları,Allah'ınemirlerini yerine getirip,yasaklarından kaçar.Gayri müslüm yani müslüman olmayan cinler ise Allah'a isyan edenlerdir.İnsanlara zararı dokunanlar bu süfli gruba mensup olanlardır.

CİNNET: Cin tutma,cinne çarpılma,cin çarpması,delilik.

CİNNİ: Cinne ait,cinnle ilgili.

ŞEYTAN: İblis. Allah(c.c)'ın emrine karşı gelip,Allah'ın gazabına uğramış,daima şerleri ve kötü şeyleri temsil eden ateşten yaratılmış varlık.
Şeytan(Satan)İbranice asıllı bir kelime olup,rakip,muhalif gibi anlamlara gelir.

Şeytanın isimleri: İblis=Eba mürre=Lüzüfer=Satan


ŞEYTAN CEHENNEMDE NASIL AZAB GÖRECEK?


Cehennemde bir yer vardır ki, Zemherir denir.Yani soğuk cehennem dir.Soğukluğu pek şiddetlidir.Bir an bile dayanılmaz. İmansızlara bir soğuk,bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak Cehenneme atılarak azab yapılır.
(Feraid-ül fevaid)


Cehennemde soğuk Zemherir azablarının bulunduğu,İmam-ı Gazali Hz.lerinin Kimyayı Saadet ve başka kitaplarında da bildirilmektedir.

İlk insan topraktan yaratıldı. Diğer insanların bedenleri
toprak maddelerinden meydana geldi.Fakat insan,ettir,kemiktir,toprak değildir.Cin de, şeytan da böyledir. Ateş ve havadan yartılmışsa da ateş ve hava değildir.
(Eşbah)


Allah'ın kudreti sonsuzdur.Aciz değildir.Şeytana soğuk Cehennemde de,sıcak Cehennemde de azab eder.
Demir testere demiri kestiği gibi,ateş de ateşi yakar.
Allah için hiçbir güçlük yoktur.Cehennem ateşi o kadar şiddetlidirki,dünyaya bir kıvılcım gelse her şeyi yakıp kül eder.
(Tergib)Bu gün fen ilmine vakıf olanlar,cisimlerin elementlerden meydana geldiğini bilir.Mesela yanıcı hidrojen gazı ile yakıcı oksijen gazının terkibiyle su (H2O) meydana gelir.Su ise,kendini meydana getiren oksijen ve hidrojene hiç benzememektedir.İnsan topraktan,cin ve şeytanda ateş ve havadan yaratıldığı halde,yaratılış maddelerine benzemez.
Kısacası Allah,zalimlerin cezasını vermekten aciz değildir.Soğukla cezalandırdığı gibi, ateşle veya başka bir şeylede cezalandırır.

“O Allah ki,cinleri dumansız halis ateşten yarattı”
(Rahman S. 15.ayet)

“Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım”
(Zariyat S.56.ayet)


“Biz cin ve insanların çoğunu Cehennem için yarattık.Onların kalbleri var,anlamazlar; gözleri var,görmezler;kulakları var,işitmezler.Onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da aşağıdır.İşte gafil onlardır”
(Araf 179.ayet):CİN TÜRLERİ:

Albasan: Albasan adlı cin,halk arasında Alkarısı olarak bilinmektedir. Türk inançlarına göre çocuk doğuran kadın,doğumdan sonra 7 gün yalnız bırakılırsa bu cin musallat olup albastı hastalığına sebep olur. Bu hastalığın hekimlik adı eklampsi’ dir.
Loğusa kadının başına süpürge,nal,nazar boncuğu koyarlar. Bu şirktir.
Doğrusu Kur’an-ı Kerim konması ve loğusa kadının yatmadan önce cine ve şeytana karşı bazı duaların ve surelerin okuması.
Kırsal kesimde ise özellikle ahırlarda atların ve bazı hayvanların kuyruklarını bağlarlar ve sabaha kadar onları yorarlar. Kan ter içinde bırakırlar.


Ümmü sübyan: Bazı hamile kadınlarda düşüğe sebep olan cin.


Karabasan:Sıkıntılı korkulu düşlerde kabuslarda ortaya çıkan ve insanları uykudayken basan boğmaya çalışan bir karartı olarak görülen cindir.

Ervah cini: Çocuklara musallat olan cin.
CİNLENME: Bazı kişiler ruhsal bunalıma girerek cinnet geçirirler.İstemiyerekte olsa ailelerine ve kendilerine zarar verebilirler.
Mesela ağır bunalım geçiren,cinnet geçiren bir insan eşini çocuklarını ölüdürdükten sonra kendileride intihar edebilirler.

Böyle bir durumda kafir cinler hareke geçip insanın en zayıf anını yakalayıp şuurunu ve bilincini ele geçirebilirler. Cinnet geçiren bir insan adı üstünde artık cinlenmiştir. Artık bu kafir cinler o kişiye her kötülüğü yaptırabilirler.Çevresine ve kendisine zarar verebilirler.

Bu kişiler psikolojik tedavi görseler bile genelde iyileşmezler.Çözüm cinlenmiş kişilerde bu cinlerin bazı sureler ve dualarla uzaklaştırılmasıdır.
Bu arada şarlatan üfürükçü ve cinci sahte hocalardan uzak durmak gerekir.

Ayrıca kâfir cinler pis yerlere,pisliğe ve çöpe gelirler.Çöp kutularının ağzı kapalı olmalı. Özellikle tuvalete sık gelirler.İhtiyacımızı gördükten sonra yani küçük ve büyük abtesten sonra iyi taharet almamız yani iyi temizlenmemiz gerekir.Ellerimizide sabunla ve bolca su ile yıkamamız gerekir. Tuvalet temizliğide önemlidir.Kullandığımız tuvaletleride temiz tutmalıyız. Ayrıca cünub dolaşmamız gerekir.Her zaman temizliğe dikkat etmemiz lazım. Çünkü “Temizlik imandandır” hadisini şiar edinmemiz gerekir.

Sizlere örnek olarak verebileceğimiz bir genç kız cinlenmiştir.
Aşağıda videonun linki verilmiştir. Lütfen videoyu izleyin.

Cin çıkarma seansı

http://www.youtube.com/v/P18Gr-QslKQ&rel=1

Seyyid Abdulaziz Ed Debbağ Hz.leri,El İbriz(Saf Altın) adlı kitabında,evliyaullah’ın yani evliyaların asla sigara içmediğini süfli,gayr-i müslüm cinlerin sigara içenlere musallat olduğunu, ilgi gösterdiğiniyazmıştır.

Aslında cinler ve şeytanlar aslında korkak yaratıklardır.Bazı alimlerimiz şeytanı ve cinleri ürkeklikte fareye benzetirler.En ufak bir ses,bir gürültü duyduğu zaman hemen oradan kaçan,fare, hayvanlar içinde en korkak olanıdır.
Bir kimsede zikirle meşgul olduğu zaman,şeytan ve cin oralarda barınamaz,hemen korkup kaçar. Zikirle meşgul olan kimseye şeytan ve cinler yanaşmaz. Allah’a olan adavetinden(düşmanlık) dolayı,zikirle yapılan yere sokulamaz.Oralardan kaçar giderler.


İnsanda bir tane değil 2 tane ruh vardır. Biri ruhul cismani,diğeri ruhul meleke. Ruhul meleke beyni kontrol eder. Ruhul cismani ise vücudun diğer organlarını. İnsan bedenine canlılık veren bu 2 ruhtur.

İnsanda,asıl,düşünen,üzülen,sevinen,duygulanan,öfk elenen,
sakinleşen heyecanlanan vs. beyin değil, beynin içindeki ruhul melekedir.

Uyku sırasındayken ruhul meleke, görevli melekler tarafından alınarak rüyalar alemine götürülürler. Vücutta sadece ruhul cismani kalır.Ruhul cismaninin kalmasi ile vucut canlılığını korur.

Uykudayken ani olarak yüksek bir sesle uyandırılan bir insan o anda şuurunu kaybedebilir.Şuur yani bilinç ruhul melekenin kontrolundadır.
Ruhul meleke rüyalar aleminde olduğu için görevli melekler tarafından geri getirilmesi gecikebilir. O anda fırsat yakalayan kâfir cinler beyni ele geçirir.Artık o kişi cinlenmiştir. Yani delirmiştir. Kâfircinler o kişiye her türlü kötülüğü yapabilirler. Tabiî ki her şey Allahı’ın dilemesi ve izni ile olur. O istemezse hiçbir varlık kötülük yapamaz. Yalnız Allah her şeyde olduğu gibi bu gibi vakalarda da önce tedbir almamızı ve uygulamamızı ister.Tedbir nedir? Tedbir yatmadan önce okunacak sureler ve dualardır.


CİNE VE ŞEYTANA KARŞI OKUNACAK DUA VE SURELER:

“Rabbi inniy messeniyeş şeytana binusbin ve azab.Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatıyni ve euzu bike rabbien yahdurun.Ve hifzan min külli şeytanin marid”
(Sabah ve akşam 40’ar defa okunması tavsiye edilir)
(Rahatsızlığı olanlar ise günde 100-300 defa sabah akşam okuyabilirler)

1- Sad Suresi 41.ayet-Mu’minun Suresi 97-98.ayetler-Saffat Suresi 7.ayetler
2- Kul euzuler 41’er defa.(Nas-İhlas-Felak Sureleri)
3- La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym(Günde 100-500 defa okunabilir)

İblis asidir,isyan etmiştir nefsi vardır. İblis yani şeytan zürriyet(soy,nesil)sahibidir.Cinlerde zürriyet sahibidir.Dişileri ve erkekleri vardır.
(İmam-ı Fahreddin Razi,İmam-ı Kazi, İmam-ı Hazin,İmam-ı Medarik)beyanları.

“Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerlerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçin gidin.Ancak kudretle geçebilirsiniz”
(RAHMAN SURESİ. 33.AYET)“Çünkü şeytan size düşmandır.Sizde onu düşman tutun. O etrafında toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder”
(FATIR SURESİ. 6.AYET)CİN SURESİ(72.SURE): 1-28.AYETLER


(Cinler dediler ki): “Biz göğe dokunduk,onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk”
(CİN SURESİ 8.AYET)


“Şeytan insanın damarlarında dolaşır”
(HADİS-İ ŞERİF)

Müslümanlar Kur’an veya dini bir kitap okurken zaman zaman üzerlerine ağırlık çöker,uykuları gelir. Şeytan insanların gözlerine uyku sürmesi çeker.O anda esnemeleri başlar.Esneme ardından şeytan insan vücuduna girer. İnsanoğlunun damarlarında dolaşmaya başlarlar. O kişi derin bir uykuya dalar veya başka bir işle meşgul olmaya başlayınca uykusu kaçar.
Şeytanın amacı insanı Kur’an dan ve dini kitaplardan uzak tutmak.

Yapılması gereken hemen kalkıp tekrar bir abdest almak ve şeytanlara kâfir cinlere karşı dualar ve sureler okumaktır.

UYKU BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR

Yukarda belitttiğimiz gibi,Kur'an veya dini kitap okursanız hemen uykunuz gelir.O anda Kur'an veya dini kitap yok ise,peygamberimize(s.a.v) 100'er defa uykunuz gelinceye kadar salavat getirin.Çünkü İblis'in en nefret ettiği insan peygamberimizdir(s.a.v).Onun anılmasına, zikredilmesine tahamülü yoktur.

 

BÜYÜ VE CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN


Bir sabah ezan okunurken bir bardak suya,11 Ayetel Kürsi,11 Fatiha Suresi,11 Felak-Nas,11 sefer de "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin" 11 defa "La havle vela kuvvete illa billah il aliyyil azim" diyerek suya okur ve namazını kıldıktan sonra evinin penceresini açıp gökyüzüne 3 dakika baktıktan sonra niyetini tutup içerse o gün üzerinde o sihrin veya musallat olan varlıkların(cinlerin) gittiğini bir saat içinde anlayacaktır.
 

 

ŞÜPHESİZ DOĞRUYU ANCAK VE ANCAK ALLAH BİLİR


NOT:Satanistler ve İllüminatlar şeytana taparlar.İllüminatlar daha eskidir.İllüminat kelimesi Lüzüferden geliyor(Lüzüfer=Şeytan). İllüminatı tarikatının kurucusu, Katolikliğin, Cizvit kolundan ayrılan Edim Weyshöpt’tir. 1777 yılında Adam Weishaupt (E. Weyshöpt) Masonluğa katılıyor.

KAYNAKLAR: 1)Kur’an-ı Kerim Meali-2) Sohbetler kitabı(S.A.El Hüseyni) 3) İnsan-Ruh-Cin kitabı(Ahmet Hulusi) 4) Tasavvuf ve tövbe kitabı. 5)Osmanlıca sözlük. 6) Dünya inançları sözlüğü.7)Yeni Masonik Düzen.8)Doç.Dr.Nihat Hatipoğlu.9)Kasr-ı Arifan Dergisi-Ekim 2011 s/44-45

 

3318
0
0
Yorum Yaz