<MERAK EDİLEN İSLAMİ KONULAR-2>
ballarbalinibuldum2 2 Takipçi | 0 Takip

MEVLİT KANDİLİ KUTLAMAK BİDATMIDIR,GÜNAHMIDIR?

2013-01-17 00:11:00
MEVLİT KANDİLİ KUTLAMAK BİDATMIDIR,GÜNAHMIDIR? |  görsel 1

MEVLİT KANDİLİ KUTLAMAK BİDATMIDIR,GÜNAHMIDIR?
 

 

Yüzyıllardır mevlid kandili kutlanıyor.Peygamberimizin doğum günü kutlanıyor.Yalnız mevlid değil Kuran'da okunuyor.Kandiller bidatı hasenedir.Kötü olan yanlış olan bidatı seyyiyedir.Önemli olan itikatta çıkan batıl bidatlardır.

 

Mevid-i şerif peygamberimizin(s.a.v)doğumunu anlatan,onu metheden,öven bir şiirdir.Peygamberimizin zamanında sahabeler arasında peygamberimizi öven,İslam'ı öven şaiirler vardı.

 

Bazıları diyorki,özellikle Kur'an Mealcileri,Vehhabiler ve Yeni Selefiyeciler:"Kandilleri kutlamak bidat ve günahtır"

 

Müslümanların bir araya gelip,Kur'an okuması,şiir okuması,ilahi okuması niye günah olsun niye kötü bidat olsun?
Müslümanların Kandillerde Kuran okumasımı günah? Peygamberimizi ve İslamı öven şiirleri okumasımı günah?İlahi okumasımı günah?

 

Bunun tam tersini düşünelim.Boş işler için bir araya gelen,günah işleyen gafil müslümanlar var.

 

Peygamberimizin(s.a.v) zamanında İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs Kab BinEşref'dir.

Sahabeler içinde İslamı ve Peygamberimizi öven şiirler okuyanlar vardı.

Sahabe Efendilerimiz (ra) de Peygamberimiz'i (a.s.m) öven şiirler okurdu Peygamber Efendimiz (a.s.m) zamanında şairler O'nu (a.s.m) öven ve kafirleri kahreden şiirler okurlardı. Hassan bin Sabit (ra) şiirleri çok beğenilen sahabelerdendi.

Resulullah (a.s.m), mescide bu şair için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit (ra) minbere çıkar, düşmanları kötüler, Resulullah'ı (a.s.m) överdi.

"Allahü Teala (cc), Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda Hassan'ı, Ruh-ül-kuds (Cebrail aleyhisselam) ile takviye etmektedir." (Buhari)

Resulullah'ı (asm) övmek ibadettir Resulullah Efendimiz'i (asm) övmek, mahlukların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü Teâlânın (cc), Peygamberine (a.s.m) verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan (a.s.m) şefaat istemek, büyük ibadettir. Buna karşı koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. (İbn-i Mace Şerhi)

İmam Suyuti, mevlid gecelerinde toplu halde Kur'ân okunmasını ve Resul-i Ekreme (asm) dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bid'at-i hasene olarak görmektedir. (A. Köksal. İslâm Tarihi)

"Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir." Deylemi

 Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın, amin." (Mektubat)

Her zaman Onu (asm) övücü kasideler,şiirler, yazılar yazılabilir. Onları da okumak bidat değil, sevap olur.

Arapça “Bâned Suâd, Bürde ve Hemziyye” kasideleri birer mevliddir. Türkçede ise yirmiden fazla mevlid manzumesi vardır. Fakat bunların içinde en çok tutulan ve okunanı Süleyman Çelebi merhumun 1409 yılında yazdığı Vesiletü’n-Necât isimli mevlid kitabıdır.
 

0
0
0
Yorum Yaz