<MERAK EDİLEN İSLAMİ KONULAR-2>
ballarbalinibuldum2 2 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Diğer İçeriklerim (79)

KATİLLERİ BOYKOT

AVRUPA BİRLİĞİNE HAYIR


 ARKADAŞINA TAVSİYE ET!
Paylaş

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (2 )

Hz. Aişe'ye atılan iftira.

2011-11-21 15:41:00

  Hz. Aişe'ye atılan iftira.   Hazreti Aişe (Radıyallahu Anha) der ki: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir sefere çıkacağı za­man pâk zevceleri arasında kur'a çekerlerdi. Kime kur'a çıkarsa o hanım Hazreti peygambere eşlik ederdi. Mustalıkoğulları gazasına giderken de adetleri üzere aramızda kur'a çekildi ve kur'a bana isa­bet ettiğinden Hazreti Peygamberin yanında ben bulundum. Bera­berce Medine'den çıktık. Bu sefer, kadınların örtünmesi hakkındaki ayeti kerimenin inişinden sonra olmuştu. Bunun için örtülü, hevdecli deve üzerinde gitmiştik. Mustalıkoğulları fethi tamamlandıktan sonra Hazreti Peygamber geri döndü. Medine'ye yaklaştığımız günün gecesinde dinlenmek için bir yerde konaklamıştık. Bu yerden hareke­timiz için adet üzere ilân yapıldı, Bu arada onlarla yola çıkabilmek için acele olarak ihtiyacımı gidermek maksadıyla kafile ve askerler­den biraz uzaklaştım. Hacetimi giderdikten sonra hemen eşyam ve devemin yanına geldim. Bir de elimi göğsüme koyduğumda baktım ki, boynumdaki Yemen yapısı kolyem kaybolmuş. Hemen dışarı çıkmış olduğum yere döndüm. Ben kolyemi aramakta iken, benim hizmetçi­lerim beni hevdec (mahfe) içinde sanarak hevdecimi deveye yükleye­rek hareket ettiler. O zaman hanımlar çok az yemek yediklerinden vücud ağırlıkları çok hafifti. Bundan dolayı hevdecin boş olduğunu anlayamadılar. Zaten ben daha onbeş yaşımı doldurmamıştım. Sonra ben kolyemi buldum. Devemin bulunduğu yere geldiğim zaman ne göreyim, ortalıkta kimseler yok. Bir kaç defa bağırıp çağırdımsa da, hiç bir ses ve seda duyamadım. Sonra düşündüm ve bulunduğum yerde kalmaya karar verdim. Nihayet beni arayacaklar ve dön... Devamı

Ebced hesabı kullanılarak geleceğe ait olayları söylemek doğrumu

2011-11-21 15:39:00

  Ebced hesabı kullanılarak geleceğe ait olayları söylemek doğrumudur?   Şu linki bir inceleyin>> http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=article&aid=10017 Şunu söylemek isterim ki ebced hesabı kullanılarak geleceğe ait olayları söylemek asla caiz değildir. Eğer bu mümkün olsaydı şöyle basitçe bir örnek vereyim. Sahabe Efendilerimiz İstanbul'un bir gün mutlaka fethedileceğini Peyganber Efendimizden biliyorlardı. Eğer ebced hesabıyla geleceği hesaplamak olsaydı (haşa ve kella bu asla olamaz) bu tarihi hesab ederlerdi ve ayrıca Eba Eyyub el Ensari ra'da o yaşında fetholunmayacak bir vakitte yollara düşmezdi. Geçmişe ait olayların hepsi ebced hesabıyla tamamen bulunacak diye bir şart yok. Aslında sizinde tespit ettiğiniz gibi bazı önemli olaylar uyuşmuyor, bazılarıda denk gelmiş denilebilir. Benim savunduğum görüşü net olarak söylemek gerekirse özetle; 1. Ebced hesabı matematik, fizik gibi sadece zahiri bir ilimdir. Kur'an ilmi değildir. Bu hesapla Kur'an tefsir edilemez, Kur'an'ın sırlarını çözme diye bir yola başvurulamaz. 2. Ebced hesabıyla geleceğe ait bir takım olayların tarihini hesaplamak asla caiz değildir. 3. Geçmişteki bazı olayların denk gelmiş olması tamamen bu ilimle amel edilmesini gerektirmez. 4. Hatta hocalarımız bu ilimle uğraşmanın bize bid'at olduğunu bile söylemiişlerdir.   ... Devamı

EBCED HAKKINDA

2011-11-21 15:34:00

EBCED HAKKINDA   İslamiyet’in kabulünden ve Arabistan'da Hint sayıları kullanılmaya başlanmadan önce hesap yapabilmek için harflerin rakam olarak kullanıldığı bir sayı sistemidir. Çağdaş ondalık sayı sistemi olan Hint sayıları çıktıktan sonra ebced terk edilmiştir. Hâdiselerin vukuu zamanının tesbiti için harflere izafe olunan kemiyete denilir. Yahut diğer bir tarif ile, bir hadiseyi tevrih için kullanılan ve rakamları harften ibaret olan bir hesaptır. Buna "hesâb-ı cümel" de denilir. Arap ebcedinin İberî ve Aramî elifbasından alındığına şüphe yoktur. Fakat Araplar, diğer Sami lisanları bilmedikleri ve Araplıklarıyla iftihar ettikleri cihetle bu sekiz kelimenin menşei hakkında hurâfî bir takım tevile girişriler. Mesela bu kelimeden altısının (Meyden) hükümdarlarından altı kişinin adı, yahut altı şeytanın veyahut hafta günlerinin ismi olduğunu söylerler.1 Bizzat Arap nahivcilerinden "Müberred" ve "Seyrafi" gibi anlayışlı alimler, bu tefsir ve tevillerin hurâfî olduğunu, ebcedi teşkil eyleyen kelimelerin fi’l-asl ecnebi bulunduğunu söylemişlerdir. Sonraları bu kelimeler muska, vefk gibi şeylerde kullanılmış ve her birine adedî bir kıymet verilmiştir. Yahudilerin Uhud-ı Kadîm Tefsirinde bu harfleri bu suretle kullandıkları görülüyor. Arap alfabesiyle yazılan bir yazıdaki harflerin sayısal değerlerinden (cifr) tarih bilgisi gibi gizlenmiş bilgileri çıkarmaya yönelik çalışma yapanlar da olmuştur. Alfabenin her harfine bir sayı değeri vermek; ve bir kelimeyi oluşturan harflerin toplam sayı değerini, anlatılmak istenen bir olayın tarihine denk düşürmektir. Böylece, ebced hesabıyla belirli bir tarihi anlatan kelimelere veya satırlara baktığımızda karşımızda herhangi bir rakam göremeyiz; kâğıdı, kalem... Devamı

Ebced Hesabı Caizmi, Günahmı?

2011-11-21 15:31:00

Ebced Hesabı Caizmi, Günahmı? Ebced hesabı, büyü ve tılsım yapımında istifade edilen, gelecekten bazı haberler vermek için de kullanılan bir sihir dalıdır İbni Abbas ra’den rivayet edilen hadiste buyrulur ki; “Yıldızlara bakan ve ebced harfleriyle uğraşan kimselerin Allah katında hiçbir nasibi yoktur”[1] Yine İbni Abbas ra’ın rivayet ettiği merfu hadiste buyrulur ki; “Kim yıldızlardan bir ilim elde ederse, sihirden bir şube elde etmiştir”[2] Abbas ra der ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Medine’den çıktım Sonra Medine’ye dönüp baktı ve buyurdu ki; “Eğer onları yıldızlar saptırmazsa, Allah bu ülkeyi şirkten temizler”[3] Cifr, ebced, cümmel vs gibi adlar verilen rakam değerli harf sistemiyle olayların zamanını, yerini, durumunu, sırrını keşfetmek için yapılan bu hurâfecilik işlemine “hurûfîlik” adını verebiliriz Tarihte bu adla ünlenmiş bir ekol de bulunmaktadır İmam Şatıbi ra diyor ki; “Bir çok insan Kur’an üzerindeki iddialarında sınırı aşmışlar ve ona tabiat ilimleri, matematik, mantık, ilm-i huruf gibi öncekilerin – sonrakilerin bütün ilimlerini yüklemişlerdir Bu iddia yanlıştır Kaldı ki, sahabe, tabiun ve selefi Salihin, Kur’anı ve Kur’an ilimlerini, Kur’anda bulunan esrarı en iyi bilen kimselerdi Bununla birlikte onlardan hiç kimsenin bu iddia doğrultusunda söz ettiği bize gelmemiştir Onlar, Kur’andan sadece tevhid delilleri, teklifi hükümler, ahiretle ilgili hükümler ve bunlarla ilgili konuların ispatına çalışmışlardır Eğer onların bu iddia doğrultusunda çabaları olsaydı meselenin esasına delalet edecek şeyler mutlaka bize ulaşırdı Böyle bir şey ulaşmadığına göre bu iddianın onlarda mevcut olmadığı anlaşılır Evet Kur’an ba... Devamı

İSLAM'DA CİNSEL HAYAT NASIL?

2011-11-21 15:25:00

    İSLAM DİNİNDE SEVİŞMEK (CİNSEL MÜNASEBET)       BAKARA SURESİ 222.AYET:Sana adet görmeden soruyorlar.De ki: "O eziyettir" Adet halinde kadınlardan çekilin,temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.Temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Allah tövbe edenleri sever,temizlenenleri sever. BAKARA SURESİ 223.AYET: Kadınlarınız sizin tarlanızdır.O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.Kendiniz için ileriye hazırlık yapın ve mutlaka Allah'a kavuşacağınızı bilin.(Ey Muhammed)inananlara müjdele. AÇIKLAMA: Alllahu teala kadınlarınıza "Allah'ın emrettiği yerden(vajinaya veya  mecazi anlamda tarlanıza)varın" diyor. 223.Ayette "Allahu teala aynı yere(vajinaya)nasıl dilerseniz,hangi pozisyonda isterseniz öyle varın"diyor.  Kadınla erkek arasındaki ilişki,tarla ile çiftçi arasındaki ilişki gibidir.Çiftçi tarlasına sadece hoşlandığı için değil,onu ekmek ve ürün almak içinde gider.Aynı şekilde bir erkekde karısına çocuk üretmek amacıyla yaklaşmalıdır.Allah'ın emri,çiftçiden ekmek için başka yere değil,kendi tarlasına(vajinaya)tohumunu atmasını ve üretim için gitmesini ister. "Zevcesine arka yoldan (makattan)yaklaşan kimse lanete uğramıştır" (HADİS-İ ŞERİF) "Erkeğe veya kadına arka yoldan(makattan)yaklaşan kimseye Allah,rahmet bakışıyla bakmaz" (HADİS-İ ŞERİF-Mişkâtü'l-mesâbih,c.2,s/184) Cinsi münasebetin tatmine erdirici olabilmesi için ilişkiden önce sevişilmesi şarttır. Kadının sürekli tatminsizliği kadın cinselliğine karşı bir zulümdür. Kullarına tatmin olunma ihtiyacı duyulacak bir cinsellik ihsan eden Yüce Allah, elbetteki bu zülme razı olmaz.     ... Devamı

İSLAMDA MİLLİYETÇİLİK VARMIDIR?

2011-11-21 15:21:00

  İSLAM'DA MİLLİYETÇİK VARMIDIR? MİLLİYETÇİLİK-KAVMİYETÇİLİK-ASABİYET "Halkı asabiyet için toplanmaya çağıran,asabiyet uğruna dövüşüp,çarpışan ve asabiyet uğruna ölen kimse bizden değildir" (HADİS-İ ŞERİF"Resul-i Ekrem(s.a.v)" Hz.Cüneyr b.Mutim(r.a)rivayet) Resul-i Ekrem(s.a.v)'in "Ey insanlar!...Haberiniz olsun ki Rabbiniz birdir.Babanız da (Hz.Adem)birdir.Bilinizki Arab'ın Arap olmayan üzerinde,Arap olmayanında Arap üzerinde;kızılderilinin,siyah derili üzerinde,siyah derilininde kızılderili üzerinde,hiç bir üstünlüğü ve fazileti yoktur.(Hepiniz eşitsiniz)Ancak üstünlük takva iledir.Tebliğ ettim mi? (HADİS-İ ŞERİF-İmam Ahmed b.Hanbel El Müsned-İst.1401 C:5 Sh:411) "Arapları 3 hasletten dolayı seviniz.Çünkü ben Arabım.Kur'an Arapça'dır.Cennet ehlinin dilide Arapça'dır" (HADİS-İ ŞERİF) "Kimsenin kimseye takvadan(günahtan sakınma) öte hiçbir üstünlüğü yoktur" (HADİS-İ ŞERİF-Müsned,4/145) "Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık;sonrada birbirinizi tanıyıp kaynaşasanız ve aranızdaki münasebetleri bileseniz diye sizi,milletlere ve kabilelere ayırdık.Allah katında en şerefliniz,en çok takva sahibi(günahtan sakınanlar)olanınızdır" (HUCURAT SURESİ 13.AYET) KAVİM (KAVM)= Bu günkü Türkçe'de "Kabile,aşiret" manasında Arapça'da ise "Topluluk,millet,eş,dost" manalarında kullanılır. (KAYNAK:El mevarid,Arapça-Türkçe lügat) KAVİM(KAVM): Aralarında dil,örf,adet ve kültür birliği olan topluluk.Bir peygamberin gönderildiği insan topluluğu... Devamı

NİHAT HOCA,MEHDİ KONUSUNDA NE DEDİ?

2011-11-21 09:33:00

NİHAT HOCA,MEHDİ KONUSUNDA NE DEDİ?     Bu konuyu internetten Doç.Dr.Nihat Hatipoğluna sordum.Cevabını 29-Ağustos 2009 günü Star TV'den verdi. Kendisi bilindiği üzere Din İşleri Yüksek Fetva Kurulu üyesi.Doktorasını hadisler üzerine yapmış.Kendisi hadis uzmanı. Rahmetli babasının(Eski Müftü)babasının tavsiyesi üzerine,hadisler üzerine doktorasını yapmış. Nihat Hoca diyorki:"Mehdi ve Mesih konusu itikadi bir konu değil. Çünkü itikatta imamlarımız olan İmam Maturidi ve İmam Eşari bu konuda bir şey söylememişler ve yazmamışlar" "Birinci derecedeki hadislerde mehdi konusu yok.Buhari ile Müslim Mehdi hakındaki hadislere yer vermemişlerdir. Yalnız ikinci derecede hadis kitaplarında var.Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, al-Bezzar, Hakim ve Taberani gibi muhaddisler onları tesbit etmişlerdir. Bu hadislerin bir kısmı zayıf ise de, bir kısmı sahih ve diğer bir kısmı da hasendir" Konuşmasının devamında diyorki:"Mehdi konusunda İsrailiyatta karışmıştır. Yinede herşeye karşın Mehdi'yi inkar etmiyoruz.Yalnız Mehdi gelecek bizi kurtaracak diye oturup beklemeyelim.Bir Müslüman olarak çalışmalıyız.İslam için,dinimiz için her şeyi yapmalyız.Tembellik bize yakışmaz" Evet Nihat Hoca'nın sözleri bu şekildeydi.   ... Devamı

Mehmed Zahid Kotku Hz.leri:"Mehdi(a.s) kimdir?

2011-11-21 09:29:00

Mehmed Zahid Kotku Hz.leri:"Mehdi(a.s) kimdir? Mehdi As. (ahir zamanın büyük Mehdisi) olmayan birine Mehdi diye inanmak DELALETTİR. Ehli Sünnet yolundan ayırır. İmam Rabbani Hz.lerinin 380. Mektubuna bakınız. Ve zamanımız ulemasından Mehmed Zahid efendinin uyarısına kulak veriniz: 13 Kasım 1980 günü ahirete irtihal eyleyen Mehmed Zahid Koktu Efendi, kasete alınmış bir sohbetinde Mehdi As’la ilgili olarak şunları söylemektedir: “ 'Ey Ümmetim, ben sizi bir Mehdi ile tebşir ederim (müjdelerim). Zamanlarınızın korkunç günleri olacaktır. Korkunç günlerinizden sonra sizi hayırlı bir günle tebşir ederim.' Hadis-i Şerifte ‘min Kureyşin’… Mehdi Kureyş’ten olacaktır. Şimdi kimilerine mehdidir diyor insanlar. Filan adam mehdiydi. İyi dinleyiniz ama. Peygamber Efendimiz diyor ki ‘Kureyş’ten olacak’. Araptan olacak. Mekki olacak. Mekkeli bir Arap, Kureyşten. ‘Benim cinsimden, benim silsilemden olacak.’ Başka silsileden değil! Türkten, Acemden, Kürtten değil. İyi dinleyiniz. ‘İnsanların ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak’ ‘Zelzelelerin, felaketlerin, tuğyanların, isyanların olduğu bir zamanda’ Bu Zat çıkacak. ‘Bu Zatın gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak’ Ortalık adalet dolacak, Hz. Ömer’in devri gibi herkes adalet, rahatlık, huzur içerisinde olacak. Geldi mi böyle bir Zat? Mehdiyiz, hani ya, ortalığın adaletle dolması lazım. Boş şeylere inanmamak lazım. E canım, kitabında yazmış ben mehdiyim diye. Peygamber Efendimizin sözü mü doğru şunun bunun mu sözü doğru! ‘Nasıl ki zulme, cevre, felaketlere düşmüştünüz onun mukabili adalet olacak’ ‘Gökteki Melekler de Ondan razı olacak. Enbiyalar da Ondan razı olacak, yerde yaşayanlar da Ondan ... Devamı

MEHDİ DİYE BİR KİMSE VAR MIDIR? VARSA GELMİŞ MİDİR, YOKSA

2011-11-21 09:24:00

MEHDİ DİYE BİR KİMSE VAR MIDIR? VARSA GELMİŞ MİDİR, YOKSA GELECEK MİDİR? MEHDİ'Yİ İNKAR EDEN KİMSE KAFİR OLUR MU? Mehdi meselesi, Deccal meselesi gibi halkın dilinde çok dolaşan ve münakaşa götüren bir meseledir. Kimi Mehdi gelmiştir, kimi gelmememiştir, fakat gelecektir, kimi Mehdi diye bir şey yoktur, kimiyse Mehdiyi inkar eden kafirdir demektedir. Bunun için meseleyi ele alıp, Peygamber (s.a.v.)'in hadislerine ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ın cumhurunun görüşlerine dayanarak gerçeği açıklamaya gayret edelim istedim. Şöyle ki:   Tarih boyunca müslümanlar arasında Mehdi inancı pek yaygın bir şekilde süregelmiştir. Bu inanca göre ahir zamanda ehli beytten bir zat ortaya çıkacak, müslümanlar kendisine biat edip, etrafında toplanacak ve bütün İslam memleketlerini birleştirip hakimiyetini sağlayacaktır.   Bu inanç gerçekten doğrudur. Çünkü; her ne kadar Buhari ile Müslim Mehdi hakındaki hadislere yer vermemiş iseler de, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, al-Bezzar, Hakim ve Taberani gibi büyük muhaddisler onları tesbit etmişlerdir. Bu hadislerin bir kısmı zayıf ise de, bir kısmı sahih ve diğer bir kısmı da hasendir. Şevkani gibi bazı alimlerin dediklerine göre Mehdi hakkındaki Peygamber (s.a.v.)'in sözü kesindir ve sabittir. İbn Haldun gibi bazı kimseler Mehdi hakkında varit olan hadislerin tümünü zayıf olarak görmüşlerse de bu doğru değildir.   Mehdi hakkında varit olan hadislerin bir kısmı şunlardır:   1) Abdullah, Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Dünyada yalnızca bir gün kalsa bile, yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracak, ismi benim ismime, babasının ismi benim babamın ismine uyan benden veya ... Devamı

Mehdi çekik gözlümü? Yoksa iri gözlümü?

2011-11-21 09:19:00

Mehdi çekik gözlümü? Yoksa iri gözlümü? Harun Yahya göre Mehdi Çekik Gözlüdür.  http://www.hazretimehdi.com/fiziksel_siyah_iz.php   CEVAP: Hz. Mehdi, Peygamberimiz’in soyundan olacak, Hz. Mehdi’nin omuzunda “Nübüvvet, (Peygamberlik) mührü”nün bulunacak ve 40 yaşlarında olacaktır. Hz. Mehdi’nin yüzünün güzel ve nurlu, saçlarının siyah, kaşlarının kavisli, gözlerinin iri, güzel burunlu, parlak dişli, alnının ise açık ve geniş olacağı da hadislerde bildirilmektedir. Ayrıca Hz. Mehdi’nin sakalı siyah, sık ve bol olacak, yanağında da bir ben bulunacaktır. Ten rengi Arabi (kırmızıyla karışık beyaz) olacaktır. Bütün bunların yanısıra hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi çok heybetli, orta boylu, iri gövdeli, karnı geniş, güzel yüzlü Beni İsrail görünümlü bir insan olacaktır.  http://www.yorumla.net/islami-multim...ellikleri.html http://www.forumkamp.com/hz-mehdinin-fiziksel-ozellikleri-t-1913.html ... Devamı

MEHDİ MİLADİ 2013 DEMİ GELECEK?

2011-11-21 09:13:00

MEHDİ MİLADİ 2013 DEMİ GELECEK?   SALİH AMELLERDE BULUNANLARI 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK... (Nur Suresi, 55) Ayet-i Kerime'sinin ebcedi MİLADİ 2013 yılını vermektedir. http://www.cubbeliahmethocayacevap.com/mesajlar.php   CEVAP: 55 - Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi, kendilerini de yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağnı vaad etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Yukadaki ayette Mehdi'den bahsetmiyor. Yine yukarda verdiğim örneğe benzer bir örnek. Yine bir vatandaş,okuyucu göndermiş.Buda Hurufilik kokuyor.Üstelik bundaki tarih 2013. ... Devamı

MEHDİ MİLADİ 2012 DEMİ GELECEK?

2011-11-21 09:11:00

MEHDİ MİLADİ 2012 DEMİ GELECEK?      ...içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam... (Araf Suresi, 63) ayetinin ebcedi de MİLADİ 2012 yılını vermektedir.   http://www.cubbeliahmethocayacevap.com/mesajlar.php      CEVAP: 63 - (Allah'ın azabından) sakınıp da rahmete nail olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir(kitap) gelmesine şaştınız mı?" Yukardaki ayeti yorumluyarak Adnan Bey'in sitesine gönderen kişi bir vatandaş. Bu yorumu beğenmişlerki yayınlamışlar. Yukardaki ayet Peygamberimizden(s.a.v) bahsediyor.Mehididen bahsetmiyor. O kişi farkında olmadan sapık fırka(mezheb) olan Hurufiliğe benzer bir yorum yapıyor.   NOT: Kabala'da harflerin herbirinin sayısal değerinin oluşu ve Kutsal Metin'de sayısal değerlerin aranışı Hurufilerde de sözkonusudur. Fazlullah Hurufi Kur'an'ı Yahudi gizemciliği olan Kabalistik harf sistemiyle izah etmeye çalışır. ... Devamı

MEHDİ HANGİ ŞEHİRDE ÇIKACAK?

2011-11-21 09:06:00

MEHDİ HANGİ ŞEHİRDE ÇIKACAK?    Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkacağı yer hakkında, her alim kendi zamanının Hilafet Merkezi olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış yeri hakkında rivayetlerin farklı olmasının sebebi de budur. Çünkü hadis aktaran bu ravilerin içtihatları, bilgileri ve görüşleri zamanla çeşitli rivayetlere katılarak (aktarıcılarınınkiyle karışarak) günümüze dek ulaşmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sav.’den günümüze kadar Halifelik Merkezinin bulunduğu yer, Şam, Halep, Küfe, Mekke ve en son İstanbul olmak üzere pek çok kez değişmiştir. http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/14224       CEVAP: Yukarda verilen hadislere göre bir çok şehir sayılmış.Nedeni Hilafet merkezleri devamlı olarak yer değiştirmiş. Halbuki bir başka hadiste, Peygamberimiz(s.a.v) Mehdi'nin,Medine'den çıkacağını söylüyor. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mehdi, Medine'den (büyük şehirden) çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükun ile Makam arasında ona biat edecekler." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar) ... Devamı

MEHDİ İSTANBUL'DAN MI ÇIKACAK?

2011-11-21 09:02:00

MEHDİ İSTANBUL'DAN MI ÇIKACAK?   ADNAN OKTAR'IN SİTESİNDE:HZ. MEHDİ (A.S.) İSTANBUL'DAN ÇIKACAKTIR.  http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/14224   CEVAP: Yine Adnan Oktar'ın sitesinde M.Esat Coşan Efendi Hazretleri videoda diyorki: "Mehdi,İran'ın kuzey doğusunda Horasan mıntıkasında çıkacak ve siyah bayraklarla gelecek" diyor. Devam ediyor"Onun[Peygamberimizin(s.a.v)] adını taşıyacak,babasıda onun babasının adını taşıyacak" diyor. http://www.cubbelininbilmedikleri.com/ ... Devamı

Tarikat şeyhleri yerine halife bırakıyorlarmı?

2011-11-21 08:59:00

Tarikat şeyhleri yerine halife  bırakıyorlarmı?    Ayrıca (Efendi Baba) Ali Haydar Efendi Hazretleri (K.S)'nin aile içindeki kavgalardan çekindiği, damadından korktuğu, gelininin baskılarına dayanamadığı ya da başka korkularla arkasında halife bırakmadığı iddiaları ise çok çirkin birer iftiradır. Bu büyük dava adamı, büyük mücahid ailesinin baskısıyla birşeyler yapacak bir insan kesinlikle değildir. (Efendi Baba) Ali Haydar Efendi Hazretleri (K.S) hayatı boyunca bir tek Allah'tan korkmuş, hiçbir tehdite boyun eğmemiş, hiçbir kuldan korkmamıştır. Hayatı boyunca çok büyük tehditlerle karşı karşıya kalmış, uzun süre hapiste tutulmuş, türlü baskılara uğramış çok kıymetli bir İslam alimidir. Kendisi, mutlaka bırakması gerekmesine rağmen, arkasından kimseyi halife tayin etmemiş ve halifeliği Hz. Mehdi'ye bırakmıştır. Nitekim o dahil birçok tarikat şeyhi aynı nedenle arkalarında halife bırakmamışlar, halifeliği Hz. Mehdi (a.s.)'a bırakmışlardır.     http://cubbeliahmethocayacevap.com/ali_haydar_efendi.php         CEVAP: Yukardaki alıntıya göre tarikat şeyhleri kimseyi yerine halife olarak bırakmamış. Nedeni ise görevi gelecek olam Mehdi'ye bırakmaları içinmiş. Menzil Şeyhi M.Erol Raşid Erol Hz.leri öldüğünde yerine bir şeyh geçmiştir. Aynı şekilde Mahmut Hoca öldüğünde yerine bir şeyh geçmiyecekmi? ... Devamı

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE HZ.İSA DÖNECEKMİ?

2011-11-21 08:54:00

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE HZ.İSA DÖNECEKMİ?   (Yahudiler, İsa’yı öldürmek için, tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların, hilekârlığa karşı ceza verenlerin, en güçlüsü, en hayırlısıdır.) [Al-i İmran 54] (Allah buyurmuştu ki: Ey İsa, seni nezdime yükselteceğim) [Al-i İmran 55] (Allah’ Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbınız olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahit idim, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen herşeyi görensin. [MAİDE SURESİ117] Yukardaki ayetler hemen hemen birbirinin aynısı. Ayetlerde Hz.İsa'nın göğe yükseltildiği daha sonra vefat ettirildiği yazıyor.Tekrar dünyaya geleceği yazmıyor. Diğer ayetlerden farklı olan ayet Zuhruf 61.ayettir. Zuhruf 61.Ayetin orjinalinde ne Hz.İsa ne de Kıyamet yazıyor.   ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157] (Doğrusu Allah onu [İsa aleyhisselamı] kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 158] (Elbette o [İsa aleyhisselamın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61] ... Devamı

MEHDİ VE MESİH İNANCI NASIL ÇIKTI?

2011-11-21 08:50:00

 MEHDİ VE MESİH İNANCI NASIL ÇIKTI?   Yahudilikten ve Hristiyanlıktan İslam’a giren bazı insanların kendi dini-kültürel birikimlerinden bir kısmını da beraberlerinde taşıdıkları bilinen bir gerçektir. Özellikle henüz Allah Rasulü hayattayken İslama giren Ka'bül Ahbar, Vehb b.Münebbih, Abdullah b.Selam gibi yahudi asıllılar ve Temim-i Darî, İbni Cüreyc gibi hristiyan asıllılar yahudilik ve hristiyanlıktan birtakım haberleri taşımayı ihmal etmemişler. Bilhassa İsa'nın inişi, Mehdinin zuhuru, Deccal, Ye'cüc-Me'cüc, Duhan v.b. gibi gaybi ve kıyametle ilgili konularda bu adamlar bolca rivayetlerde bulunmuşlar. Tevrat ve İncil'deki çürük bilgileri tabir caizse 'İslamlaştırmışlardır. Kur'an'da kesinlikle mehdi kavramı yoktur; aynı şekilde mütevatir bir hadis de yoktur. Mehdi inancına ilişkin hadislerin hepsi haber-i ahad cinsinden olup bunlar da zann ifade eder. Bunlar üzerine bir inanç esası bina edilemez. Gerçekte, geleceğine inanılan bir Mehdi fikri sadece, 'mezheplerinin temeli keşif ve mükaşefe olan' sufıler tarafından 'isbat' edilmiştir. Mehdi kelimesi 'hidayet görmüş' ya da 'hidayet edilmiş' anlamındadır. Fakat daha sonraları mehdi, kıyametin alametlerinden olarak dünyanın fesada gittiği, haksızlığın çoğaldığı ve Allah'a ibadet edenlerin, azaldığı bir ortamda çıkıp dünyayı ıslah edecek, fesadı halledecek, insanları mutluluğa garkedecek olan bir dini önder motifıne ad olmuştur. Az önce de belirttiğimiz gibi Kur'an'da ve tevatür derecesindeki bir haberde bahsi edilmeyen beklenen mehdi (Mehdi-i Muntazar) düşüncesi ilk devir islam alimlerinin eserlerinde yer almaz. Ebu Hanife, Maturidi, Eş'ari gibi İslam kelamcıları 'mehdi'yi sözkonusu etmedikleri gibi6 meşhur hadis k... Devamı

Kur'an'da Mehdi sözcüğü geçiyormu?

2011-11-21 00:11:00

Kur'an'da Mehdi sözcüğü geçiyormu?   Kur'an'da Mehdi sözcüğü ya da terimi geçmediği gibi; anlam olarak bir kurtarıcı çağrıştıracak herhangi bir ibare ihtiva etmemektedir. Fakat hadislerde geçiyor. Mesih kavramı, Yahudi dinsel kültüründen bulaşmıştır. Kur'an'da bu sözcüğün (İsa için) kullanılmış olması kesinlikle yanlış yorumlara yol açmamalıdır. Kur'an'da İsa Peygamber iki yerde sadece 'Mesih' (4/172: 5/72: 9/30), beş yerde 'Meryem oğlu Mesih' (5/17, 72, 75: 9/ 31) ve üç yerde de 'Meryem oğlu Isa Mesih (3/45; 4/ 157, 171) olarak anılmaktadır. Fakat açık ve kesin olan şu ki; Kur'an'ın hiçbir ayetinde 'mesih' kelimesi. Yahudilerin intizar ettikleri 'mesih' ya da, Hristiyanların ric'atına inandıkları bir 'mesih' anlamında bir çağrışıma sahip değildir. Devamı

HIRİSTİYANLARA VE YEHOVA ŞAHİTLERİNE GÖRE HZ.İSA GERİ DÖNECEKMİ?

2011-11-21 00:04:00

    HIRİSTİYANLARA VE YEHOVA ŞAHİTLERİNE GÖRE HZ.İSA GERİ DÖNECEKMİ?   Hz.İsa'ya Hristiyanlar Mesih diyorlar.Onların inançlarına göre Hz.İsa Kıyamete yakın gelecektir ve kendilerini kurtaracaktır. Aynı inancı Yehova Şahitleride paylaşıyor.Onlara göre Mesih Hz.İsa gelecek Tanrının Krallığını dünyada kuracak. "Yehova şahitleri tarikatı" neşrettiği bir broşürde "Armagedon'da sağ kalmak için şimdiden hazırlanın" başlığı altında mensuplarına yaptığı tavsiyede kısaca şunları söylemektedir: "Tanrıyı tanıyın, Tanrı'nın dostları için koyduğu şartları tutmakla ve O'nun hoşnut olmadığı şeyleri yapmamakla O'nun dostluğunu kazanın." (Broşürde kendi İncil ayetleri referans verilmektedir) Devamı

HZ.İSA İLE İLGİLİ AYETLERDE MESİH OLARAK DÜNYA

2011-11-20 23:57:00

HZ.İSA İLE İLGİLİ AYETLERDE MESİH OLARAK DÜNYA'YA TEKRAR GERİ DÖNECEĞİ YAZIYORMU?       HZ.İSA İLE İLGİLİ AYETLER:       NİSA SURESİ 156 -(Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır. 157 - Bir de "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.   AL-İ İMRAN SURESİ55 - O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim".   MAİDE SURESİ116 - Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!".   117 - "Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbınız olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahit idim, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen herşeyi gö... Devamı

Mesîh ve Mehdî’nin gelişine inanmamak insanı dinden çıkarır mı?

2011-11-20 23:47:00

Mesîh ve Mehdî’nin gelişine inanmamak insanı dinden çıkarır mı?    Mesîh ve Mehdî’nin konusu itikadi bir konu değildir. Mesîh ve Mehdî’nin gelişine inanmamak insanı dinden çıkarır mı? Nüzul-ü İsa ve zuhur-u Mehdî’ye iman dinin esaslarından mıdır?   Cevap: Mesîh ve Mehdî ile alakalı hadis-i şerifler ve ümmetin kabulü esas alınınca nüzûl-ü İsa’ya ve zuhur-u Mehdî’ye inanmak Efendimiz’e îtimadın ve güvenin ifadesidir denilebilir. Fakat bu mevzu Maturidî ve Eş’arî gibi Ehl-i Sünnet imamlarının eserlerinde işlenmemiş ve ele alınmamıştır. Ayrıca fer’î bir konu olduğundan ve âhad habere dayandığından dolayı bunu inkâr küfre sebep olmadığı için ilk dönem akaid kitaplarına da yansımamıştır. Bununla birlikte, Şia’nın bütün kollarında Mehdîlik önemli bir husustur ve Mehdî beklentisi sürekli işlenerek hep canlı tutulur. Şia’nın gizli imamı Mehdî’dir. Şia’ya göre bu gizlilik mutlaka bir gün sona erecek, yeryüzündeki bu zulüm ve adaletsizlikler yok olacak ve tarih boyunca haksızlığa uğratılan Ehl-i beytin intikamı alınacaktır. Evet, bu mevzu mü’minlerin “âmentü” erkânına inandıkları gibi inanmaları gerekli olan meselelerden değildir. Âmentü’de ifade ettiğimiz altı iman esası; Allah’a, Meleklerine, (bütün) kitaplarına, (bütün) peygamberlerine, ahiret gününe (ve ahiret ahvaline) ve kaza-kadere (hayır ve şerrin Allah’tan, O’nun yaratması ve takdiri ile olduğuna) kesin olarak inanmaktır. İmanın rükünleri kabul ettiğimiz bu altı esas arasında hurûc-u Mehdî ve nüzûl-ü Mesîh yoktur. ... Devamı

HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ZAMANI BELLİ MİDİR?

2011-11-20 23:28:00

  HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ZAMANI BELLİ MİDİR?        HADİSLERDE VE İSLAM ALİMLERİNİN AÇIKLAMALARINDA HZ. MEHDİ’NİN HANGİ DÖNEMDE ÇIKACAĞI HABER VERİLMİŞTİR?       Hadislerde Hz. Mehdi’nin İslam ahlakını hakim etmek için, kıyamet kopmadan önce yeryüzüne mutlaka geleceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra yine hadislerde verilen bilgilere göre, Hicri 1400′lü yıllar, Allah’ın izniyle Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne dönüşü, Hz. Mehdi’nin gelişi, Deccal’in çıkması ve Hz. İsa’ya yenilmesi, tüm dünyada insanların kitleler halinde İslam’a yönelmesi gibi büyük olayların gerçekleşeceği olağanüstü bir dönemdir. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, hadis ve İslam alimlerinin açıklamalarında Hz. Mehdi’nin gelişiyle ilgili çeşitli tarih ve dönemler vardır.   1. Her Yüz Senede Bir Müceddid Gönderilmesi Öncelikle Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre açıklamak üzere bir “müceddid” yani “dini canlandıran, yenileyen” şahıs gönderileceğinden söz edilmiştir: Ebu Hüreyre’nin rivayetine göre; Resulullah (sav) şöyle buyurmuş: Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah HER YÜZ SENENİN BAŞINDA şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100) Büyük İslam alimi İmam Rabbani’nin bu konudaki açıklaması ise şöyledir: HER YÜZ SENE BAŞINDA bu ümmetin uleması arasından BİR MÜCEDDİD GELECEK ve şeriatı ihya edecektir (canlandıracaktır). (Mektubat... Devamı

Hicri ikinci bin yılın içinde geleceği iddia ediliyor.

2011-11-20 23:22:00

  Hicri ikinci bin yılın içinde geleceği iddia ediliyor.       İmam Rabbani, Mehdi'nin Peygamberimiz'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra hicri ikinci binin içinde geleceğini bildirmektedir. Mektubat-ı Rabbani'nin pek çok bölümünde Mehdi'nin, Hz. İsa ile birlikte olacağı da vurgulanmaktadır: Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek, fakat bin beş yüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299, Celaleddin Suyuti'nin "El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar" isimli kitabından nakil) Hz. Muhammed'in vefatından bin sene geçtikten sonra, hicri ikinci bin yılına girilir. İmam-ı Rabbani'nin yukarıdaki açıklamalarına göre ikinci bin yılı içerisinde Hz. Mehdi gelecektir. İkinci binin başlangıcından içinde bulunduğumuz 14. yüzyıla kadar geçen üç yüz yılda Hz. Mehdi ve Hz. İsa gelmemişlerdir. Hicri 1500'den Önce Gelmesi Gerekmektedir Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde ümmetinin ömrünün bin seneyi geçeceği fakat bin beş yüz seneyi aşmayacağı bildirilmiştir: Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek, fakat bin beş yüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299, Celaleddin Suyuti'nin "El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar" isimli kitabından nakil) Daha önceki rivayetlerden öğrendiğimize göre Mehdi hicri 1000. yıldan sonra gelecektir. Yukarıdaki hadise göre de ümmetin ömrünün bitimi olan hicri 1500. seneden sonra gelmesi beklenemez. Bugüne kadar gelmediğine göre de geriye tek ihtimal olarak hicri 14. yüzyıl, yani hicri 1400'ler kalmaktadır. İmam Suyuti gibi pek çok İslam alimi gelecek olan ... Devamı

MEHDİ'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

2011-11-20 23:14:00

MEHDİ'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?   Hz. Mehdi Peygamberimiz (sav)'in soyundan, yani "seyyid" olacaktır. İsmi Peygamberimiz (sav)'in ismine benzeyecektir. Peygamberimiz (sav)'in adı Muhammed, soyadı Adnani'dir. Hz. Mehdi insanları Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymaya çağıracaktır. "MEHDİ (AS) BENİM SOYUMDANDIR; İSMİ BENİM İSMİM VE KÜNYESİ BENİM KÜNYEM, ŞEKLİ BENİM ŞEKLİM, SÜNNET VE TAVRI BENİM SÜNNET VE TAVRIMDIR, halkı benim dinime teşvik ve Rabbimin kitabına (Kuran'a) davet eder. Ona (Mehdi'ye) itaat eden bana itaat etmiştir ve ona (Mehdi'ye) muhalefet eden bana muhalefet etmiştir, onun gaybetini inkâr eden beni inkâr etmiştir." (İ'lam'ul-Vera, s.425) Hadislerde dikkat çekilen bir diğer husus ise, gaybet (hapis) döneminin Hz. Mehdi'nin gençliğine gençlik katacağı, gücünü ve kudretini artıracağı yönündedir: Onun (Mehdi'nin) gaybetinde Allah Tealâ, ONUN (HZ. MEHDİ'NİN) ÖMRÜNÜ UZATACAK, SONRA KENDİ KUDRETİ İLE ONU KIRK YAŞINDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ olarak aşikâr edecektir ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir." (Kemal'üd-Din, c.1, s. 305) Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin tüm hayatı boyunca çok büyük zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşacağı, ancak bu zorlukların ardından Allah'ın kendisine çok büyük bir fetih ve hakimiyetle lütufta bulunacağı haber verilmektedir. Nitekim bir hadiste Neml Suresi'nin 62. ayetindeki "darda kalan" ifadesi hatırlatılmakta ve bu ayette, Hz. Mehdi'nin yaşayacağı zorluklara dair bir işaret bulunduğuna dikkat çekilmektedir: Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi) "darda kalan" kelimesi onun (Hz. Mehdi'nin) hakkındadır: "Yoksa dard... Devamı

Hz. Mehdi kaç yaşında gönderilecek?

2011-11-20 23:04:00

Hz. Mehdi kaç yaşında gönderilecek?   Hadislerde belirtilen, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun görevine başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır. Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir... Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41) Mehdi benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar") "O genç bir adamdır." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar") İstidatlı insanlar onu kalkık burnu, kara kirpikleri, yanağındaki izden tanırlar. İsmi Muhammed (Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ye verdiği isimdir), boyu ortanın üzerinde, yüzü yakışıklı ve saçları güzeldir. (Şeyh Kemalüddin Bin Talha, Yanubil Müvedde, Sayfa: 410) http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/13534/HZ._MEHDI_(A.S.)_YI_SAMIMI_INSANLAR__ALAMETLERINDEN_TANIYACAKTIR ... Devamı

MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?-2

2011-11-20 22:58:00

MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?-2   Hz. Mehdi (a.s.) Peygamber Efendimizin Soyundandır Yüzü Güzel ve Nurludur Yüzü Çok Güzel Olacaktır Burnu Güzeldir Alnı Açık ve Geniştir Alnında Bir Ben Vardır Alnında Bir İz (Yara İzi) Vardır Alnında Hafif Bir İçbükeylik Vardır Çekik Gözlüdür Yanağında Ben Vardır Yanağındaki Ben, Hz. Musa'nın Yanağındaki Ben Gibidir Dişleri Parlaktır Kaşı Kavislidir İki Kaşı Arasında Küçük Bir Çukur Vardır Cildi Parlaktır Saçı Siyahtır Saçları Güzelliğiyle Dikkat Çekecektir Sakalı Bol ve Sıktır İnsanlara Güzel Simalı Biri Olarak Gelecektir Görünümüyle İsrailoğullarına Benzeyecektir Rengi Arap Rengidir Endamı Beni İsrail Gibidir Orta Boyludur Geniş Vücutludur Uylukları Geniştir Karnı Geniştir Çıktığında 30'lu Yaşlarında Olacaktır İleri Yaşlarda, Ama Genç Bir İnsan Görünümünde Olacaktır İleri Yaşlarında da Genç Görünecektir İleri Yaşlarında da Genç Yüzlü Olacaktır Sağ Bacağında Siyah Bir İz Vardır Sırtında Yaprak Şeklinde Bir Ben Vardır Omuzunda Nübüvvet Mührü Vardır Yürüyüşü Konuşması Heybetli bir Şahıstır Bedeni ve Sesi Çok Güçlü Olacak; Aynı Zamanda da Sözleri ve Konuşmalarıyla Dünya Çapında Çok Büyük Etki Uyandıracaktır Samimi İnsanlar Hz. Mehdi (a.s.)'yi Alametlerinden Tanıyacaktır Hz. Mehdi (a.s)'nin Dış Görünümünün Belirlenmesindeki ve Tanınmasındaki Hayret Verici Detaylar Hz. Mehdi (a.s.), Güçlü İmanı, Heybeti, Vakarı, Soylu Tavırları ve P... Devamı

MEHDİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?-1

2011-11-20 22:47:00

MEHDİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?-1     Peygamberimiz (sav) hadislerinde ahir zamanda gelecek olan kutlu şahıs Hz. Mehdi’nin gerek fiziksel gerek ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hz. Mehdi’nin ahlakının, kendi ahlakına benzediğini bildirmiş, onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi’nin, insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu belirtmiş ve ortaya çıktığında, insanların “kar üzerinde sürünerek de olsa ona uymalarını” bildirmiştir. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi’nin zuhuru çok yakındır. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır. Bu belgeselde Hz. Mehdi’nin belli başlı bazı fiziksel özellikleri anlatılmaktadır. Bu alametlerden bazıları şunlardır: Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)’in soyundan olacak, Hz. Mehdi’nin omzunda “Nübüvvet, (Peygamberlik) mührü”nün bulunacak ve 40 yaşlarında olacaktır. Hz. Mehdi’nin yüzünün güzel ve nurlu, saçlarının siyah, kaşlarının kavisli, gözlerinin iri, güzel burunlu, parlak dişli, alnının ise açık ve geniş olacağı da hadislerde bildirilmektedir. Ayrıca Hz. Mehdi’nin sakalı siyah, sık ve bol olacak, yanağında da bir ben bulunacaktır. Ten rengi Arabi (kırmızıyla karışık beyaz) olacaktır. Bütün bunların yanısıra hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi çok heybetli, orta boylu, iri gövdeli, karnı geniş, güzel yüzlü Beni İsrail görünümlü bir insan olacaktır.   http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/470132-hz-mehdinin-... Devamı

Hazret-i İsa öldürüldü mü yoksa göğe mi kaldırıldı?

2011-11-20 22:41:00

  Hazret-i İsa öldürüldü mü yoksa göğe mi kaldırıldı?   CEVAP:  İsa aleyhisselam öldürülmedi, göğe kaldırıldı. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı tufandan, İbrahim aleyhisselamı ateşten kurtardığı gibi, İsa aleyhisselamı da, yahudilerin elinden kurtarmış, Hazret-i İsa’ya ihanet ederek bulunduğu yeri haber veren, yahudi casusu bir münafığı, Hazret-i İsa’ya benzeterek onu öldürtmüştür. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Yahudiler, İsa’yı öldürmek için, tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların, hilekârlığa karşı ceza verenlerin, en güçlüsü, en hayırlısıdır.) [Al-i İmran 54] (Allah buyurmuştu ki: Ey İsa, seni nezdime yükselteceğim) [Al-i İmran 55] (Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157] (Doğrusu Allah onu [İsa aleyhisselamı] kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 158] (Elbette o [İsa aleyhisselamın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61]   Sual: İsa aleyhisselamın öldüğü Al-i imran suresinin 55. âyetinde yazmıyor mu? CEVAP:  Ziyaulkulub (Cevap veremedi) kitabında diyor ki: Al-i imran suresinin 55.âyetinde mealen buyuruldu ki: ([Hatırla ki] Allah, İsa’ya muhakkak ben seni yerden [en mükemmel şekilde] alıp, meleklerin makamına yükselteceğim [dedi]) Bu lafız sıfattır, Müteveffike yani seni öldüreceğim manasına değildir. [El-müncid lügat kitabında teveffa kelimesine Hakkını tam olarak almak manası verilmiştir. Bu, şanına layık olanı vermek demektir. Öl... Devamı

Mesih ne demektir?

2011-11-20 22:35:00

Mesih ne demektir? Sual: Mesih ne demektir? Kur’anda Hazret-i İsa’nın Mesih olduğu yazıyor. Barnabas İncilinde ise İsa aleyhisselam ben Mesih değilim diyor. Açıklama yapar mısınız? CEVAP:  Mesih, meshedilmiş demektir. Mesh, el ile sıvazlama demektir. İsa aleyhisselama niçin Mesih dendiği hususunda tefsir âlimlerinden çeşitli rivayetler [nakiller] gelmiş olup, bazıları şunlardır: a) Şeytan musallat olmaması için Cebrail aleyhisselam kanadı ile meshetmiştir. b) Her türlü pisliklerden uzak, günahlardan temizlenmiş olduğu için bu isim verilmiştir. c) Hangi hastaya dokunsa, Allahü teâlânın izni ile hasta iyi olurdu. Bunun için Mesih denilmiştir. d) İsa aleyhisselamın yeryüzünde çok seyahat etmesi sebebiyle bu isim verilmiştir. e) Mesih, İbrani dilinde mübarek manasındadır. Hazret-i İsa'nın şeref ve faziletinin üstünlüğünü bildirmek için bu manaya işaretle Mesih denilmiştir. (Fahreddin-i Râzi) f) Kıyamete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccal'a verilen isim. (Dikkat ediniz! Deccal Mesih'in sağ gözü şaşıdır. Onun gözü sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış, iri bir üzüm tanesi gibidir.) (Hadis-i şerif-Buhari) Barnabas İncilinde ben Mesih değilim diyorsa ben Deccal değilim demek istiyordur. Kâfir Deccal’a da Mesih denir ki, onun hâşâ faziletlerle (güzelliklerle, iyiliklerle) hiçbir ilgisi yoktur. Ona Mesih denmesinin sebebi, gözünün birinin silik olup, tek gözlü olduğu veya kendisinden hayır silindiği, yahut ortaya çıktığında, yeryüzünü kısa zamanda dolaşacağı içindir. (Ahmed Nâim Efendi) Sual: Mesih peygamber manasına da geli... Devamı

:İSLAMDA TAKİYYE VARMIDIR?:

2011-11-18 00:05:00

                                 :İSLAMDA TAKİYYE VARMIDIR?:     TAKİYYE:Belirli veya gelecek bir tehlikeden korunmak amacıyla inancı saklamak ve gizlemek anlamındadır.(Sakınma,korunma,çekinme)      Bahis konusu tehlikelerin başında canının tehlikede bulunması gelmektedir ve bütün mezhebler böyle bir durumda kişinin imanını ve inancını gizliyebileceği hususunu kabul etmektedirler.    Bu konuda delil olarak anlatılan olay şudur: İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'de müşrikler,genellikle fakir ve köle olan Müslümanlara karşı şiddete başvuruyor,işkenceye maruz bırakıyorlardı. Genç Ammar anne ve babasıyla birlikte işkenceye tabi tutulanlardandı.Annesi ve babası işkenceden ölmüş,Ammar uygulanan işkencelerden ölmüş,Ammar uygulanan işkencelerden birine dayanamayıp,müşriklerin,Hz.Peygamberi kötülediği takdirde canının bağışlanacağı teklifini kabul ederek kurtulmuştu.Duruma çok üzülen Ammar,Hz. Peygambere gelip,olup bitenleri nakletti.Hz.Peygamber ,Ammar'ın imanında hiç bir sarsılma olmadan böyle bir davranışta bulunduğunu öğrenince ona karşı hiç bir kırgınlık duymadıktan başka,yine böyle bir tehlike ile karşılaştığında aynı hareketi tekrarlayabileceğini bildirdi.     Kur’an’da Al-i İmran Suresinin 28.ayeti de bu hususta delildir.     “Müminler,inananları bırakıp,kâfirleri dost edinmesin.Kim böyle yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz.Ancak onlardan (gelebilecek bir tehlikeden)korunmanız başka.(Şerlerinden korunmak için dost gözükebilirsiniz)  Allah sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırır.(Sakın hükümlerin... Devamı